زمینه های کاری:

برنامه نویسی ++c

Powerpoint

Excel

ویراستاری           

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


ترجمه متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی همراه با تایپ متون

     

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


دانشجوي دندانپزشكي- سابقه ترجمه كتاب هاي تخصصي دندانپزشكي.

     

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


طراحی رابط و تجربه کاربری وبسایت و اپلیکیشن متناسب با آخرین ترندهای موجود   در سبک های فلت ، متریال و فلوئنت دیزاین   انجام تصویر سازی ها برای صفحات walkthrough   طراحی متناسب ترین تجربه کاربری و با استفاده از چک لیست...


   

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


انجام پروژه های گرافیکی به صورت پروژه ای.

 

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


انجام تمامی امور مربوط به مالیات : اعم از مالیات بر درآمد - مالیات بر ارزش افزوده - مالیات تکلیفی (از 1-1-95 به قبل) - مالیات اجاره - مالیات بر ارث و ...
حل اختلافات و هیات های بیمه ای - کسورات قانونی حق بیمه - دریافت مفاصا حساب و ....

         

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)