مشاوره پایان نامه ارشد

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


اعم از پایا نامه رساله مقاله و غیره...........

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


ترجمه متون تخصصی حقوق جزا 

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


مشاوره حقوقی در حوزه قراردادها، مشاوره در حوزه قراردادهای بین المللی و ترجمه اسناد بین المللی در زمینه حقوق عمومی، خصوصی و تجاری  

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


 ترجمه انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی،تفسیر و توضیح انگلیسی به انگلیسی متون حقوقی، درسی و ادبی  

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


  1. تنظیم قراردادهای بیع، اجاره، رهن و قراردادهای خصوصی اعم از انواع مشارکت ها، صلح و ...
  2. تنظیم لوایح و اوراق قانونی از قبیل دادخواست، شکوائیه و انواع درخواست های حقوقی و کیفری
 

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


زبان اشاره یک زبان بین المللی جهت ارتباط برقرار کردن آسان با افرادی از سایر کشورها و همچنین ناشنوایان داخل و خارج میباشد  

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


فقط كودكان و بانوان  

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


فقط كودكان و بانوان  

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


ترجمه ي متون عمومي فرانسوي(فرانسوي به فارسي)  

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)