سلام

جهت جمع بندی و محاسبات حسابهای مالی چند ساله یک مجموعه نیاز به همکاری با یک جوان تیزهوش و آشنا به مفاهیم حسابداری و نرم افزار اکسل هستم. 


ثبت شده

2 ماه پیش

محل

تهران

هزینه

500000تومان

متقاضیان پروژه

4


یک مجموعه بازرگانی برای بخش حسابداری خود به یک نفر حسابرس به صورت دورکار نیازمند است.


ثبت شده

2 ماه پیش

محل

اسلام‌شهر

هزینه

200000تومان

متقاضیان پروژه

0