یک فایل 20 صفحه ای حقوقی نیاز به ترجمه و ویرایش متن دارد.مترجم باید کاملا به اصول حقوقی ، ترجمه و نگارش متن مسلط باشد.در صورت رضایت از انجام کار ادامه همکاری به صورت پروژه ای میسر میباشد.

ثبت شده

2 سال پیش

محل

تهران

هزینه

400000تومان

متقاضیان پروژه

5