به ناظر پروژه با سابقه اجرایی و کارگاهی و با مدرک فوق دیپلم یا لیسانس عمران با حداقل ۳ سال سابقه کار و ۳۵ سال سن در کرج نیازمندیم.ثبت شده

2 سال پیش

محل

هزینه

تومان

متقاضیان پروژه

0