متلب

nzrmb @nzrmb

به یک نفر مسلط به نرم افزار متلب و آشنا به مفاهیم آماری برای انجام آزمون GRS روی یک مجموعه داده نیازمندیم.


ثبت شده

1 سال پیش

محل

تهران

هزینه

تومان800000

متقاضیان پروژه

0

پروژه متلب

farid.zamani @farid.zamani

برای قسمتی از پروژه نیاز به فردی دارم که محاسبات عددی بلد باشه. اطلاعات رو جمع آوری کنه و تبدیل به کد متلب کنه.
در صورت تمایل به همکاری لطفا پیام بدین تا اطلاعات و براتون بفرستم.


ثبت شده

1 سال پیش

محل

تهران

هزینه

تومان70000

متقاضیان پروژه

2


حل معادله ی موج 1بعدی به روش DQ
(Differential quadrature)
به کمک متلب برای سیال (گاز)درون لوله کشی و به دست آوردن فرکانس های طبیعی صوتی.

سرعت صوت در  سیال: 378m/s


ثبت شده

2 سال پیش

محل

هزینه

تومان

متقاضیان پروژه

0