سلام. انجام سریع سه فصل از پایان نامه عمران با گرایش سازه هست . اگر کسی توانایی داره در خدمتیم.


ثبت شده

1 سال پیش

محل

شهر بابک

هزینه

تومان1000000

متقاضیان پروژه

0

پروژه روش ماشینکاری مدرن

کافی نت مهر @کافی مهر

پروژه روش ماشینکاری مدرن - روش ساخت یک قطعه جدید با یکی از روش های ماشینکاری مدرن


ثبت شده

2 سال پیش

محل

تبریز

هزینه

تومان80000

متقاضیان پروژه

0

بازاریابی

javad saadati @javad

بازاریابی


ثبت شده

2 سال پیش

محل

هزینه

تومان400000

متقاضیان پروژه

0


سیستم های تبرید تراکمی برای مبرد های دوفازی


ثبت شده

2 سال پیش

محل

هزینه

تومان300000

متقاضیان پروژه

1