تعرفه ها

بها وتعرفه ها

خدمات سایت


1- دیدن پروژه ها(رایگان)
2- انتخاب مجری(رایگان)
3- ثبت نام و عضویت پایه (رایگان)
4- ویژه کردن پروژه (پرداخت 5000 تومان)
5- ارسال پروژه برای مجری (رایگان)
6- امکان نمایش عمومی و مخفی کردن از عموم(رایگان)
7- کسر 5% از مبلغ دستمزد به عنوان کمیسیون (این مبلغ جهت استفاده از خدمات سایت هست)
8- فروش طرح های اشتراکی با قیمت های مشخص شده جهت استفاده از امکانات بیشتر که به صورت زیر مشخص شده است:
عضویت پایه: به صورت رایگان هست و میتوانند در ماه 20 پیشنهاد ارسال کنند و حداکثر 10 پروژه را دریافت کنند
عضویت ویژه: ماهانه 9هزارتومان و میتوانند در ماه 40 پیشنهاد ارسال کنند و حداکثر 20 پروژه را دریافت کنند
عضویت حرفه ای: ماهانه 19 هزارتومان و میتوانند در ماه 60 پیشنهاد ارسال کنند و حداکثر 30 پروژه را دریافت کنند همچنین پروژه های بالای 5میلیون تومان را دریافت کنند
عضویت لنسر: ماهانه 29 هزارتومان و میتوانند در ماه 100 پیشنهاد ارسال کنند و حداکثر 50 پروژه را دریافت کنند همچنین پروژه های بالای 5میلیون تومان را دریافت کنند