Reza Hashemi Nasab

میدان جمهوری تهران ایران

دعوت به همکاری


دانشجویان با پذیرش خارج از کشور جهت تسریع در امور رسیدگی به چک پرونده شان نیازمند رزومه تحصیلی هستند                                                                                                                                                   

نرخ بر ساعت

تومانریال

امتیازدهی (0)مسافران حوزه شنگن جهت تسریع دریافت ویزا نیاز بدان دارند

دانشجویان جهت پذیرش در دانشگاه های بین المللی بدان نیازمندند                                                                                                                                                                                                                             

نرخ بر ساعت

تومانریال

امتیازدهی (0)آن دسته از مسافران خارج از کشور ک نیاز ب دعوتنامه جهت صدور ویزا دارند                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

نرخ بر ساعت

تومانریال

امتیازدهی (0)


انجام کلیه مربوط به ارتباطات بین الملل

آموزش Business English  به مجموعه های تجاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

نرخ بر ساعت

تومانریال

امتیازدهی (0)