فرشید آذری

دعوت به همکاری

تهیه پاورپوینت مرتبط با دروس مهمانداری هواپیما ، تهیه پاورپوینت شبیه ساز کابین هواپیما 

 

نرخ بر ساعت

تومانتوافقی

امتیازدهی (0)