طهورا صفری

دعوت به همکاری

درباره من


شهر

پروژه های درحال اجرا

0

پروژه های اختصاص داده شده

0

پروژه های تمام شده

0


امتیازدهی (0)

درآمد

تومان 


تحصیلات

تجربه شغلی

جوایز و دستاوردها