جهت تولید محتوا برای بخش بلاگ یک سایت به فردی نیازمندیم که توانایی ترجمه و تألیف مطالب انگلیسی به فارسی را داشته باشد. 

همکاری به صورت دورکاری خواهد بود.


تاریخ ثبت

1 سال پیش

محل

اصفهان

هزینه

1000000تومان

متقاضیان پروژه

8

وضعیت پروژه

در انتظار