elegant_universe

کارفرما

بدنبال انیمیشن کار دوبعدی سبک کات اوت میگردم با نمونه کار جهت انیمیت کردن ۱۱ کاراکتر و "جمعا"۹۰ حرکت به همراه افکت های حرکتی و افکت صدا 

طرح ها آماده هستند و به طراحی محیط و کاراکتر و سناریو نویسی نیازی نیست فقط انیمیت...


تاریخ ثبت

11 ماه پیش

محل

تهران

هزینه

2150000تومان

متقاضیان پروژه

1

وضعیت پروژه

در انتظار