از روی کتاب سفرنامه ناصرخسرو ( از قسمت خروج از مکه تا آخر کتاب) 

مواردی که مربوط به یک امر اجتماعی هست ، از قبیل خانواده ، حکومت، قانون، مجازات ، اخلاق و مشابه اینها ...... 

از قسمت مربوطه باید استخراج و کمی تحلیل شود .از منظر...


تاریخ ثبت

11 ماه پیش

محل

تهران

هزینه

200000تومان

متقاضیان پروژه

6

وضعیت پروژه

در انتظار