سجاد شجاعی مقدم

کارفرما


پلن MLM تخصیص داده شده برای مدل باینری و محدودیت برای زیر مجموعه هر جایگاه(محدودیت دوجایگاه)


پورسانت بر اساس تعادل دست های چپ و راست هر جایگاه (به عنوان مثال میزان خرید 500 هزارتومان از دست چپ و 500 هزارتومان از دست راست، 100...


تاریخ ثبت

5 ماه پیش

محل

مشهد

هزینه

1500000تومان

متقاضیان پروژه

0

وضعیت پروژه

در انتظار