Oomid0770

کارفرما

یک نفر که متخصص و با آشنا با مفاهیم هوش مصنوعی باشه برای ترجمه فارسی به انگلیسی نیاز دارم.


تاریخ ثبت

11 ماه پیش

محل

تهران

هزینه

500000تومان

متقاضیان پروژه

3

وضعیت پروژه

در انتظار