رشیدی

کارفرما

سلام.جهت تکمیل فرآیند ثبت اختراع نیاز به مدلسازی اولیه و تهیه نمای ایزومتریک از طرح مورد نظرم دارم.استایل پروژه توسط من طراحی نشده و اتفاقی در اینترنت پیدا کردم پس فقط از یک نما تصویر دارم که میتویند از طریق این لینک...


تاریخ ثبت

1 سال پیش

محل

سمنان

هزینه

100000تومان

متقاضیان پروژه

0

وضعیت پروژه

در انتظار