سلام دوستان 

برای درس نهایی پروژه رشته IT موضوعی میخواستم که برای تایید به استاد ارائه بدهم و در صورت تایید پروژه انجام شود.

پروژه میتواند طراحی نرم افزار،پیاده سازی سیستم یا بخشی از شبکه ای داخل نرم افزار،طراحی سایت و ......


تاریخ ثبت

1 سال پیش

محل

تهران

هزینه

1000000تومان

متقاضیان پروژه

1

وضعیت پروژه

در انتظار