به یک نفر مسلط به نرم افزار متلب و آشنا به مفاهیم آماری برای انجام آزمون GRS روی یک مجموعه داده نیازمندیم.


تاریخ ثبت

1 سال پیش

محل

تهران

هزینه

800000تومان

متقاضیان پروژه

0

وضعیت پروژه

در انتظار