ما تو سایت شب به دنبال یک کارشناس کنترل پروژه هستیم در واحد فنی.به مفاهیم و نرم افزارهای کنترل پروژه مسلط باشه.با قدرت مذاکره و پیگیری وظایف اعضای فنی.


ثبت شده

1 سال پیش

محل

تهران

هزینه

تومان

متقاضیان پروژه

0


شرکت فرآوری سبوس کندوج، فعال در زمینه صنایع روغن خوراکی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود نیروی حسابدار با شرایط ذیل جذب مینماید:


حسابدار  خانم ۳نفر  

○ حداقل یک سال تجربه مفید مرتبط با امور مالی(ترجیحا مواد غذایی)

○ ترجیحا...


ثبت شده

2 سال پیش

محل

تهران

هزینه

تومان

متقاضیان پروژه

0