ترجمه ی مقالات صفحه ای ۵هزار تومان

تایپ صفحه ای ۲ هزار تومان 

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

علوم انسانی و هنر     

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


تدریس زبان انگلیسی

     

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


انگلیسی به فارسی و برعکس

     

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


الکتریک و آکوستیک

     

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


سه طرح پیشنهادی اسکچ دستی طراحی شده و سپس طرح انتخابی شما توسط نرم افزار پیاده سازی میشود.

                 

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


نمونه های بسیار موفق و تاثیرگذار در این زمینه توسط تیم انجام شده که در صورت تمایل حضورتان ارسال می گردد.

                 

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


تدريس كامل شيمى آلى 

آمادگى جهت شركت در كنكور كارشناسى ارشد

حل تمامى تست هاى ٩٦-٦٨ 

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)