الکتریک و آکوستیک

     

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


سه طرح پیشنهادی اسکچ دستی طراحی شده و سپس طرح انتخابی شما توسط نرم افزار پیاده سازی میشود.

                 

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


نمونه های بسیار موفق و تاثیرگذار در این زمینه توسط تیم انجام شده که در صورت تمایل حضورتان ارسال می گردد.

                 

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


تدريس كامل شيمى آلى 

آمادگى جهت شركت در كنكور كارشناسى ارشد

حل تمامى تست هاى ٩٦-٦٨ 

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


زمینه های کاری:

برنامه نویسی ++c

Powerpoint

Excel

ویراستاری           

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


ترجمه متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی همراه با تایپ متون

     

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


دانشجوي دندانپزشكي- سابقه ترجمه كتاب هاي تخصصي دندانپزشكي.

     

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)