انجام کلیه خدمات پرزنتیشن ، شیت بندی ، پاسپارتو 
هزینه بر اساس تعداد محاسبه میشود.
در صورت درخواست نمونه کار ارسال میشود.

       

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


طراحی غرفه های نمایشگاهی ، آبجکت و مبلمان 
دارای 3 سال تجربه کاری در نمایشگاه های بین المللی 


         

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


سفارش طراحی سایت ، سئو پذیرفته میشود 
       

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


oانجام کلیه کارهای تایپی
oانجام خدمات تحقیق
oترجمه مقالات
oانجام پروژه های پاور پوینت،اکسل،...
oطراحی گرافیک(بروشور،...)
oثبت نام کنکور(ارشد،سراسری،علمی کاربردی)،استخدامی،...
...

               

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


هزینه ی انجام پروژه ی برنامه نویسی بستگی به حجم کار پروژه از 20 هزار تومان تا 300 هزار تومان متغیر خواهد بود.

بر اساس تجربه ی بنده پروژه هایی مانند: روش های عددی (نیوتون، مولر، نقطه ی ثابت و معادلات غیر خطی-درون یابی و برازش...                         

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


شبیه سازی ماشین القایی   

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


شبیه سازی ماشین سنکرون   

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


شیه سازی دستگاه اندازه گیری دینامومتریک در حالت کاری آمپر متری و واتمتری
   

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


شبیه سازی موتور dc  تحریک جداگانه
   

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


شبیه سازی انواع مبدل های الترونیک قدرت از جمله مبدل باک، مبدل بوست، مبدل باک بوست

در محیط سیمولینک متلب
   

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)