ترجمه سه صفحه متن تخصصی


ثبت شده

1 سال پیش

محل

تهران

هزینه

30000تومان

متقاضیان پروژه

15


جمع اوری مقاله برای یک دانشجوی دکتری


ثبت شده

1 سال پیش

محل

تهران

هزینه

123000تومان

متقاضیان پروژه

2


ترجمه گروهی یک کتاب تخصصی از زبان آلمانی به دو زبان فارسی و انگلیسی.به یک فرد اشنا به فن ترجمه نیازمندیم.متن و جزئیات روند کار به صورت خصوصی ارسال میشود.
در صورت تمایل لطفا رزومه خود را ارسال کنید. با تشکرثبت شده

1 سال پیش

محل

تهران

هزینه

150000تومان

متقاضیان پروژه

2