تسلط به تدوین Digital Marketing Strategy
- تسلط به تدوین  Marketing Plan
- تسلط به  Emai_Marketing
- تسلط به Social Media Marketing
- آشنا به Growth Hacking Strategy
- توسعه و بهبود فرآیندهای فعلی و واردکردن ابزارها و روش‌های جدید
- رهبری و اجرای موفق برنامه‌های دیجیتال...


ثبت شده

1 سال پیش

محل

هزینه

تومان

متقاضیان پروژه

0


به یک نفر نیروی کار جهت بازاریابی و مارکتینگ جهت همکاری دعوت به عمل میاید.جهت همکاری رزومه خود را ارسال نمایید.با تشکر 


ثبت شده

1 سال پیش

محل

تهران

هزینه

تومان300000

متقاضیان پروژه

2