شکوه پرتوی

اصفهان اصفهان ایران

دعوت به همکاری

1- ارسال لیست حقوق در سامانه تامین

2- ارسال لیست حقوق به سازمان مالیاتی

3- انجام پلمپ دفاتر قانونی

4- ارسال معاملات فصلی

5- ثبت کلیه رویدادهای مالی
 

نرخ بر ساعت

تومانتوافقی

امتیازدهی (0)