تولید محتوای متنی در زمینه های مختلف ادبی، علمی، فرهنگی، روانشناسی، کودک و....

سابقه شرکت در دوره های مینیمال نویسی، داستان نویسی، بررسی متون، نقد ادبی، ترجمه کتاب کودک به منظور تولید محتوا برای سایت

سابقه فعالیت تولید...
نرخ بر ساعت

تومان2000000_1500000تومان

امتیازدهی (0)