علی اکبر عضدی

دعوت به همکاری

طراحی پاورپوینت و انجام پروژه های اکسل


نرخ بر ساعت

تومانتوافقی

امتیازدهی (0)


تایپ و ترجمه (عمومی و تخصصی مهندسی شیمی)


نرخ بر ساعت

تومانتوافقی

امتیازدهی (0)


متلب کار حرفه ای کدنویسی و بهینه سازی و GUI و...


نرخ بر ساعت

تومانتوافقی

امتیازدهی (0)