شایان الیاسی

دعوت به همکاری

درباره من

 

شهر

پروژه های درحال اجرا

0

پروژه های اختصاص داده شده

0

پروژه های تمام شده

0


امتیازدهی (0)

درآمد

تومان 


تحصیلات

دانشجوی کارشناسی رشته ی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

تجربه شغلی

جوایز و دستاوردها