مرضیه الماسی

جیحون تهران ایران

دعوت به همکاری

درباره من

 

شهر

ایران

پروژه های درحال اجرا

0

پروژه های اختصاص داده شده

0

پروژه های تمام شده

0


امتیازدهی (0)

درآمد

تومان 


تحصیلات

دیپلم حسابداری و در حال تحصیل 

تجربه شغلی

حسابداری و نقاشی

جوایز و دستاوردها