sh.hashemiyazdi

کارفرما

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات نت‌سو با هدف توسعه زیرساخت شبکه بازاریابی خود، از میان علاقه‌مندان شامل افراد و تیم های واجد شرایط پس از مصاحبه حضوری دعوت به همکاری می‌نماید  .   


زمینه‌های همکاری:

- بازاریاب و ویزیتور...


تاریخ ثبت

1 سال پیش

محل

هزینه

تومان

متقاضیان پروژه

1

وضعیت پروژه

در انتظار