تیم استارتاپ CITY IT از چندین متخصص حرفه ای دعوت به همکاری میکند حقوق ماهی ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون با توجه به کیفیت و زمان تحویل کار (با پیشرفت اپلیکیشن حقوق افزایش میابد)


به چندین نفر گرافیست و تدوینگر حرفه ای نیازمندیم ... 


به...


ثبت شده

1 هفته پیش

محل

تهران

هزینه

تومان

متقاضیان پروژه

0Logistics experience

Experience leading people

 Knowledge of Process improvement & KPIثبت شده

1 سال پیش

محل

تهران

هزینه

تومان

متقاضیان پروژه

0